Σύμφωνα με το ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020, ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών ότι η χρονική περίοδος εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και την Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-21 ξεκινά στις 15 Μαΐου 2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020.

Οι εγγραφές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Διευθύνσεις των Σχολείων.