Θλίψη και οδύνη στον δικηγορικό σύλλογο Ξάνθης από τον χαμό της π. προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, Κυριακής Κιούση-Σιούτη.

Για το τραγικό συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση ο Δικ. Συλλ. Ξάνθης :

Στην Ξάνθη σήμερα 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης μετά την αναγγελία του θανάτου της τέως Προέδρου το Δ.Σ. Ξάνθης Κυριακής Κιούση-Σιούτη και αποφάσισε τα παρακάτω:

1.Να εκφράσει τα συλλυπητήρια όλων των συναδέλφων στην οικογένεια της εκλιπούσας.

2.Να ακολουθήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος σε σώμα την εκφορά.

3. Να καταθέσει στη μνήμη της στεφάνι.

4.Να δημοσιευτεί το ψήφισμα αυτό στον Τοπικό Τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωσταντίνος Μαλάκης         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Δερές