Έσπασε ένας από τους κεντρικότερους αγωγούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ξάνθης και για περισσότερες απο 5 ώρες κατ’ εκτίμηση πιθανού χρόνου αποκατάστασης του μηχανικού επιβλέποντα, της δημοτικής εταιρείας η αποκατάσταση της βλάβης.

Με όλη την δύναμή του εργατοτεχνικού προσωπικού ασφαλείας που έχει προσπαθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.