Η κ. Ιουστίνη Φραγκούλη από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως την 15η Μαΐου 2015 είχε σύμβαση έργου με το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στην Αθήνα.

Η σύμβαση έργου που είχε υπογράψει η κα Φραγκούλη, εμφανίστηκε να έχει μετατραπεί σε σύμβαση Αορίστου Χρόνου, δηλαδή από σύμβαση συνεργασίας που αμείβονταν, όταν και εφ’ όσον υπήρχε πρόθεση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο να κάνει χρήση των “θεμάτων” ala carte, που πρότεινε σ αυτό και για την συγκεκριμένη εργασία αμείβονταν με τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί για το κάθε “Θέμα”, εμφανίστηκε με σχέση Εξηρτημένης Εργασίας.

Δηλαδή από μια σχέση free lancer σε σχέση τακτικού εργαζόμενου στο ΑΜΠΕ ως μισθωτή της  Κρατικής ανώνυμης εταιρίας με των επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΕ» .

Να θυμίσουμε ότι οι ανταποκριτές του εξωτερικού είναι συνεργάτες του πρακτορείου και όχι εργαζόμενοι στο πρακτορείο, καθότι η, μεταξύ του ανταποκριτή και του πρακτορείου, σχέση είναι σύμβαση έργου, ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Κατά τον έλεγχο όλων των συμβάσεων των συνεργατών το 2015, ελέγχτηκε η σχέση αυτή από το Α-Μ.Π.Ε. με την κ. Ιουστίνη Φραγκούλη να βρίσκεται στην δύσκολη θέση να προσπαθεί να εξηγήσει πως συνέβη αυτή η μετατροπή.

Στον έλεγχο δικαιολογητικών των αρχείων του Α-Μ.Π.Ε. δεν ευρέθησαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γι αυτό προχώρησε η Διεύθυνση του ΑΜΠΕ στην αποστολή εξωδίκου και στην συνέχεια στην καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας.

Το θέμα αυτό δημιουργούσε πολλές συζητήσεις στους κόλπους της Κοινότητας των Ομογενών στον Καναδά και ειδικότερα στο Μόντρεαλ τόπο κατοικίας και δραστηριότητας της κας Φραγκούλη, που έως και τώρα από το 2015 χρόνο καταγγελίας της όποιας σχέσεως εργασίας με το Πρακτορείο, δεν έχει καμία σχέση εργασίας με το «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΕ» .