Μοντρεάλ, 8 Μαΐου 2020
Με πρόσφατη επιστολή του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους συναρμόδιους υπουργούς, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με το προσχέδιο ρύθμισης για την συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), με την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων (Γ.Γ.Δ.Δ.Π.Θ.Υ.).

Όπως αναφέρει στην επιστολή του το ΕΚΚ, από την ίδρυσή της η Γ.Γ.Α.Ε. θεσμοθετήθηκε αυτοτελής, και από τότε έχει διατηρηθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Ωστόσο, η πιθανή ενσωμάτωση της Γ.Γ.Α.Ε. με την Γ.Γ.Δ.Δ.Π.Θ.Υ. θα είχε ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την απώλεια της αυτάρκειας των πόρων και αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.Ε με την υπάρχουσα μορφή της, όπως επίσης και απώλεια της αυτονομίας επί του προϋπολογισμού της.

Παράλληλα, το ΕΚΚ υπενθυμίζει στην επιστολή του την ανάγκη της αυτονομίας και αυτοτέλειας της Γ.Γ.Α.Ε. και τον διορισμό πολιτικού προσώπου ως Γενικού Γραμματέα, δηλαδή το άτομο να μην προέρχεται από τις τάξεις των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ.

Στην επιστολή του το ΕΚΚ υπογραμμίζει επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, την ανάγκη ανάλογης στελέχωσης της νέας δομής ούτως ώστε να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις διαμορφωμένες, και πιθανών αυξημένες, λειτουργικές απαιτήσεις της νέας συγχωνευμένης διεύθυνσης.

Κλείνοντας την επιστολή του, το ΕΚΚ εκφράζει τα συγχαρητήρια στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την μέχρι σήμερα διευθέτηση και αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων – συμπεριλαμβανόμενης της πανδημίας COVID-19 – οι οποίες θεωρούνται άψογες και επιτυχείς, και τονίζει την σημασία της διευθέτησης του θέματος της συγχώνευσης των δύο Γραμματειών.
Για περισσότερες πληροφορίες : Κώστας Πάππας, Διοικητικός Αντιπρόεδρος και Γραμματέας + 438-979-1599