Τα προξενεία των ΗΠΑ σε όλη τη Τουρκία έχουν κλείσει και οι υπηρεσίες θεωρήσεων έχουν ανασταλεί.

Σύμφωνα με αξιόπιστη προειδοποίηση ασφαλείας

Η αποστολή των ΗΠΑ στην Τουρκία έχει λάβει αξιόπιστες αναφορές για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις και απαγωγές εναντίον Αμερικανών πολιτών και ξένων υπηκόων στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων των ΗΠΑ, καθώς και δυνητικά σε άλλες τοποθεσίες στην Τουρκία.

Οι πολίτες των ΗΠΑ συνιστάται να έχουν αυξημένη προσοχή σε τοποθεσίες όπου οι Αμερικανοί ή οι αλλοδαποί μπορούν να συγκεντρωθούν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων ή εμπορικών κέντρων.

Όλοι οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να προέχουν και οι υπηρεσίες θεωρήσεων VISA στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία (συμπεριλαμβανομένης της Πρεσβείας των ΗΠΑ-Άγκυρα, του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ-Κωνσταντινούπολη, του Προξενείου των ΗΠΑ-Άδανα και της Προξενικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ-Σμύρνη) θα ανασταλούν προσωρινά.