Τα self test μπήκαν στην καθημερινότητά μας καθώς η εξάπλωση του κορονοϊού δημιούργησε την ανάγκη τακτικών ελέγχων. Η αξιοπιστία τους θεωρείται ικανοποιητική ενώ το κόστος είναι σαφώς χαμηλότερο από άλλες μεθόδους.

Σχεδόν όλοι γνωρίζουν πως να «διαβάζουν» τα self test:

*Το αποτέλεσμα είναι θετικό όταν εμφανίζονται δύο κόκκινες γραμμές. Μία κόκκινη γραμμή στο γράμμα C και μία κόκκινη γραμμή στο γράμμα T.

*Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό όταν εμφανίζεται μόνο μία κόκκινη γραμμή στο γράμμα C.

*Το τεστ είναι άκυρο όταν δεν εμφανίζεται καμία κόκκινη γραμμή στο γράμμα C.

Τι σημαίνουν τα γράμματα;

Το γράμμα C υποδηλώνει την περιοχή ελέγχου (Control) και το T την περιοχή δοκιμής (Test). Πρακτικά αυτό σημαίνει, όταν η γραμμή είναι στο C ότι ο ιός δεν εντοπίστηκε.

Στα self test παρατηρεί κανείς και το γράμμα S (στο κάτω μέρος του τεστ). Πρόκειται για την ειδική υποδοχή δείγματος (Sample) όπου ο χρήστης του τεστ τοποθετεί τις σταγόνες του δείγματος.