«Όχι στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις πολυεθνικές»

Την παράνομη αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων από τις διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις στηλίτευσε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 13/3.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής «οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα μαζικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως από τους πολίτες, τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στις εν λόγω τεχνολογίες διασφαλίζεται μέσω του αυστηρού σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ασφάλειας δικαίου για όλους τους συμμετέχοντες φορείς».

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Η ελευθερία πρέπει να μην υποτάσσεται στο κέρδος των επιχειρήσεων, να μην υποτάσσεται στο βωμό των ασφαλιστικών εταιρειών, να μην υποτάσσεται στα συμφέροντα των τραπεζών. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες κατέχουν δεδομένα καταναλωτών και τα αξιοποιούν για κερδοσκοπία. Μερικές εταιρείες δημιουργούν προφίλ καταναλωτή, προφίλ δανειολήπτη, προφίλ ασφαλισμένου, προφίλ εργαζόμενου».

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η λογοδοσία αλλά και ο έλεγχος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν βασικές αξίες από τις οποίες απορρέουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η προστασία προσωπικών πληροφοριών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται».