Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού, από την 28-2-2017 έως την 10-3-2017, λόγω εκτέλεσης εργασιών, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα του κάθετου άξονα 75 της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων και συγκεκριμένα από τον κόμβο Τυχηρού (Χ.Θ. 6+300) έως τον κόμβο Νυφαίας (Χ.Θ. 18+500).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τη δημοτική οδό Καρυδιάς – Πανδρόσου – Νυμφαίας.