Απόφαση από την Π.Ε. Έβρου με ισχύ και εφαρμογή σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ΑΔΑ: 705Η4653ΠΓ-46Ω, 7ΝΛΑ4653ΠΓ-ΜΗΒ, ΩΡ1Χ4653ΠΓ-Π2Δ, 7ΞΡ14653ΠΓ-ΥΡΣ, το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ενημερώνει για την ανάκληση, μέχρι την ολοκλήρωση διοικητικής διερεύνησης, των παρακάτω εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (με δραστική ουσία pendimethanil 33%) λόγω ανίχνευσης της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη) σε επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο των 45mg/kg:

1. Η υπ’ αρίθμ. 70110 άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν “PENDIFOX 33 EC”
2. Η υπ’ αρίθμ. 70108 άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν “STUN 33 EC”
3. Η υπ’ αρίθμ. 70113 άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν “HERBAN 33 EC”
4. Η υπ’ αρίθμ. 70107 άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν “SHARPEN 33 EC”

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες χρήστες των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

Επίσης, όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.