Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αποτελεί μια ημέρα περίσκεψης και αναστοχασμού για τα αποτελέσματα των αγώνων των καταναλωτικών οργανώσεων στη χώρα μας και του ρόλου του καταναλωτή τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών όλα αυτά τα χρόνια ασκώντας το θεσμικό τους ρόλο, με τη συνδρομή των εθελοντών-μελών τους έδρασαν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Συμμετείχαν σε φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταθέτοντας προτάσεις υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της υγιούς λειτουργίας της αγοράς.

Σε εθνικό επίπεδο συμμετείχαν και συμμετέχουν σε σημαντικούς φορείς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, την Επιτροπή Προστασίας Ενηλίκων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχαν και συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών, την Υποεπιτροπή Ενέργειας.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών, θεωρώντας ότι η γνώση είναι δύναμη, συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπαίδευσαν δεκάδες εθελοντές – στελέχη τους ώστε να ανταποκρίνονται στο συμβουλευτικό τους ρόλο και εκατοντάδες μέλη τους ώστε να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και ορθή καταναλωτική συμπεριφορά. Συνεργάστηκαν με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης των επόμενων γενιών.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών έδιναν και δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα συμβουλεύοντας δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές και εκπροσωπώντας τα μέλη τους έναντι των επιχειρήσεων και της δικαιοσύνης.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών βγήκαν στους δρόμους υπερασπιζόμενες τα δικαιώματα των Καταναλωτών όπως για την τιμή του φρέσκου γάλακτος, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, την ψήφιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας είναι μία από αυτές τις οργανώσεις που παλεύει επί είκοσι δύο χρόνια για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τι είναι όμως μια Ένωση Καταναλωτών; Μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια Ένωση Καταναλωτών είναι μια εθελοντική οργάνωση η οποία στηρίζεται στα μέλη της. Επομένως για να μπορεί να επιτελεί το έργο της, οι πολίτες- καταναλωτές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην αέναη προσπάθεια της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Γιατί είναι αέναη η προσπάθεια; Διότι αφενός νέοι πολίτες-καταναλωτές γεννιούνται καθημερινά και αφετέρου δεν μπορούμε να θεωρούμε την προστασία των δικαιωμάτων μας ως καταναλωτών δεδομένη.

Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση απαιτεί συσπείρωση των καταναλωτών τώρα, περισσότερο από άλλοτε, στη δημιουργία ενός δυνατού καταναλωτικού κινήματος, που θα αντισταθεί στην αλλοίωση των δικαιωμάτων που κατέκτησε με αγώνες. Αυτή την κρίσιμη περίοδο οι καταναλωτές καλούνται να αποφασίσουν αν θα διεκδικήσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους οργανωμένα, όλοι μαζί, ή θα παλεύει ο καθένας μόνος του.

Φίλε καταναλωτή η απόφαση είναι δική σου!

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αποτελεί μια ημέρα περίσκεψης και αναστοχασμού για τα αποτελέσματα των αγώνων των καταναλωτικών οργανώσεων στη χώρα μας και του ρόλου του καταναλωτή τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών όλα αυτά τα χρόνια ασκώντας το θεσμικό τους ρόλο, με τη συνδρομή των εθελοντών-μελών τους έδρασαν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Συμμετείχαν σε φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταθέτοντας προτάσεις υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της υγιούς λειτουργίας της αγοράς.

Σε εθνικό επίπεδο συμμετείχαν και συμμετέχουν σε σημαντικούς φορείς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, την Επιτροπή Προστασίας Ενηλίκων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχαν και συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών, την Υποεπιτροπή Ενέργειας.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών, θεωρώντας ότι η γνώση είναι δύναμη, συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπαίδευσαν δεκάδες εθελοντές – στελέχη τους ώστε να ανταποκρίνονται στο συμβουλευτικό τους ρόλο και εκατοντάδες  μέλη τους ώστε να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και ορθή καταναλωτική συμπεριφορά. Συνεργάστηκαν με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να συμβάλλουν  στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης των επόμενων γενιών.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών έδιναν και δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα συμβουλεύοντας δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές και εκπροσωπώντας τα μέλη τους έναντι των επιχειρήσεων και της δικαιοσύνης.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών βγήκαν στους δρόμους υπερασπιζόμενες τα δικαιώματα των Καταναλωτών όπως για την τιμή του φρέσκου γάλακτος, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, την ψήφιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας είναι μία από αυτές τις οργανώσεις που παλεύει επί είκοσι δύο χρόνια για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τι είναι όμως μια Ένωση Καταναλωτών; Μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια Ένωση Καταναλωτών είναι μια εθελοντική οργάνωση η οποία στηρίζεται στα μέλη της. Επομένως για να μπορεί να επιτελεί το έργο της, οι πολίτες- καταναλωτές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην αέναη προσπάθεια της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Γιατί είναι αέναη η προσπάθεια; Διότι αφενός νέοι πολίτες-καταναλωτές γεννιούνται καθημερινά και αφετέρου δεν μπορούμε να θεωρούμε την προστασία των δικαιωμάτων μας ως καταναλωτών δεδομένη.

Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση απαιτεί συσπείρωση των καταναλωτών τώρα, περισσότερο από άλλοτε, στη δημιουργία ενός δυνατού καταναλωτικού κινήματος, που θα αντισταθεί στην αλλοίωση των δικαιωμάτων που κατέκτησε με αγώνες. Αυτή την κρίσιμη περίοδο οι καταναλωτές καλούνται να αποφασίσουν αν θα διεκδικήσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους οργανωμένα, όλοι μαζί, ή θα παλεύει ο καθένας μόνος του.

Φίλε καταναλωτή η απόφαση είναι δική σου!