Για καταγγελίες σε όσους ασκούν παράνομα το επάγγελμα του κουρέα κομμωτή προειδοποιεί το Σωματείο Κομμωτών – Κουρέων Κομοτηνής και Περιφέρειας

Την απόφασή να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα ανοχής στην κομμωτική πειρατεία, καλώντας όσους ασκούν παράνομα τη δραστηριότητα του κομμωτή, να προσεγγίσουν το σωματείο τους πήραν τα μέλη του Σωματείου Κομμωτών και Κουρέων Κομοτηνής και Περιφέρειας.

Τα μέλη σε ψήφισμά τους τονίζουν πως η κομμωτική πειρατεία πιέζει τις νόμιμες επιχειρήσεις και στερεί έσοδα από το κράτος, ενώ παράλληλα ελλοχεύει κινδύνους και για τον καταναλωτή.

Παράλληλα το σωματείο καλεί όσους ασκούν παράνομα το επάγγελμα να έλθουν σε επαφή μαζί του ώστε να τους επιδείξουν τον νόμιμο τρόπο άσκησης του επαγγέλματος μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, προειδοποιώντας ότι από τον καινούριο χρόνο θα σταματήσει η ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα και θα προχωρούν σε καταγγελίες.

Το ψήφισμα του Σωματείου Κομμωτών και Κουρέων Κομοτηνής και Περιφέρειας, έχει ως εξής:

«Καταδικάζεται κάθε μορφή πειρατείας που σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή-κουρέα, καθώς και κάθε πρακτική που αντιβαίνει στην χρηστή και νόμιμη πραγματοποίηση του επαγγέλματος του κουρέα κομμωτή.

Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που η χώρα μας βιώνει, όσοι εκ του κλάδου μας νομότυπα ασκούν το επάγγελμα του κομμωτή-κουρέα, υπάγονται σ’ ένα ιδιαίτερα άδικο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, αποδίδοντας υπέρμετρους δασμούς και γενικά φόρους και εισφορές, ενώ ταυτόχρονα έρχονται και αντιμέτωποι με επιπλέον δαπάνες που σχετίζονται με τα ήδη αυξημένα έξοδα συντήρησης των επιχειρήσεών τους αλλά και της δυσκολίας διατήρησης των υπαλλήλων τους, εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης που προεκτέθηκε. Οι επιχειρήσεις των κομμωτών-κουρέων με δυσκολία ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, όμως με σκληρό αγώνα αντέχουν.

Αντίθετα, όσοι παρανόμως επιδίδονται σε πράξεις κομμωτικής, φοροδιαφεύγουν, με αποτέλεσμα σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, το κράτος να χάνει σημαντικά ποσά από την απώλεια φόρων δασμών κλπ. Είναι μαθηματικά βέβαιο, με τέτοιες πρακτικές σε συνδυασμό με την δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που η χώρας μας βιώνει, ότι η επιβίωσή των καταστημάτων μας είναι αμφίβολη, με δυσάρεστες συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο, αφού δεν θα αποδίδονται φόροι και δασμοί, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία.

Επιπρόσθετα, μια κομμωτική δράση, εκτός των ενδεδειγμένων εκ του νόμου χώρων και από μη πιστοποιημένους ανθρώπους ελλοχεύει και πολλούς κινδύνους για τον ίδιο τον καταναλωτή. Πέρα, από την οικονομική ζημία που υφίσταται το κράτος και τούτο αφορά κάθε πολίτη αυτής της χώρας, έτι περαιτέρω, αφενός δεν τηρείται καμία υγειονομική υποχρέωση που είναι θεμελιώδης για την εκτέλεση της όποιας κομμωτικής ενέργειας και αφετέρου δεν λαμβάνεται κάποιο μέσο ασφάλειας σεπερίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς κλπ. Τα παραπάνω συντείνουν στην παραδοχή ότι τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες έχουν μόνο αρνητικό πρόσημο για το κοινωνικό σύνολο και το κράτος.

Με δεδομένη αυτή την άσχημη κατάσταση, η κομμωτική πειρατεία που δυστυχώς ολοένα εξαπλώνεται και παγιώνεται και ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δέον είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του κλάδου, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, προκειμένου να προκρίνεται η νομιμότητα και η καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που να εμφορείται από συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Στο πνεύμα αυτό, η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, καταδικάζει κάθε παράνομη πρακτική που αντιβαίνει στο επάγγελμα του κομμωτή-κουρέα και για τον λόγο αυτό αποφάσισε ομόφωνα: 1) Να καλέσει μέχρι και το τέλος Δεκέμβρη 2017, όσους ασκούν παράνομα την δραστηριότητα του κομμωτή, προκειμένου το σωματείο να αγκαλιάσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους βοηθήσει υποδεικνύοντας τον τρόπο για την νόμιμη πραγμάτωση του επαγγέλματος του κουρέα ή του κομμωτή, 2) Πέραν του παραπάνω χρονικού ορίου (Δεκέμβριος 2017) για κάθε παράνομη δραστηριότητα κομμωτή-κουρέα που θα υποπίπτει στην αντίληψη των μελών του σωματείου, να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κατάσταση αυτή αλλά αντίθετα να καταγγέλλονται στους αρμόδιους φορείς οι παράνομες πρακτικές προκειμένου να διενεργούνται όλες οι νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες για την αποτροπή του φαινομένου αυτού και 3)Καλεί οποιονδήποτε συνάδελφο ή και οποιοδήποτε πολίτη, αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη κομμωτική ενέργεια να το καταγγέλλει στο σωματείο, προκειμένου να ασκηθούν όλες εκείνες οι νόμιμες πράξεις που προβλέπονται για την πάταξη του φαινομένου αυτού».

Πηγή: paratiritis-news.gr