Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης «Προληπτικά ο Δήμος Ξάνθης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, προχωρά στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των κλειστών και ανοικτών δημοτικών και σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και όλων των δημοτικών γηπέδων και σταδίων έως την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης».

Κατόπιν τούτου ΑΝΑΣΤΕΛΛONΤΑΙ όλα τα αγωνιστικά τμήματα των συλλόγων της πόλης μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.