Για τη δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες, να επιμορφώνονται και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι, ενημερώνει το Επιμελητήριο Καβάλας.

Όπως γνωστοποιεί, υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Τα σεμινάρια Β’ Κατηγορίας αφορούν όσους πληρούν τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις και είναι διάρκειας 35 ωρών. Τα σεμινάρια Γ’ Κατηγορίας αφορούν εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών.

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2510 222212 και στο info@chamberofkavala.gr