Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η μείωση κατά 50% στα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017 στις ασθενέστερες από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Καβάλας, όπως:

  • Νόμιμα εγγεγραμμένους δικαιούχους επιδομάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καβάλας κατά την 31/12/2016 (επιδόματα Βαριάς αναπηρίας, στεγαστικής συνδρομής ,αιμολυτικών νοσημάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς νοητικής στέρησης, παραπληγικών, τυφλότητας, κωφαλάλων, χανσενικών  απροστάτευτων τέκνων ομογενών προσφύγων.
  • Δικαιούχους έκτακτου βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Δικαιούχους του συλλόγου «Πνοή» και του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος «Στηρίζω».
  • Πολύτεκνοι οι οποίοι είχαν εισόδημα κάτω από το όριο φτώχιας.

Οι προϋποθέσεις για τη μείωση των άνω τελών είναι  οι δικαιούχοι να έχουν εισόδημα κάτω από το όριο φτώχιας, όπως αυτό ορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.512 € ετησίως ανά άτομο και σε 9.475 €, για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 13-03-2017 μέχρι Παρασκευή 24-03-2017 από ώρα 9.00 με 13.00, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας, στο 3ο όροφο, γραφείο 350 και είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  3. Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2015.
  4. Λογαριασμό ΔΕΗ/ εναλλακτικού παρόχου ή  μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.