Ζητούνται:

  1. Στον ξενοδοχειακό τομέα και Τομέα εστίασης

      α)  Σερβιτόρους,

      β)  μαγείρους,

      γ)  βοηθούς κουζίνας,

      δ)  καθαρίστριες  κλπ ειδικότητες

  1. Τμήμα μεταφορών

       α)   οδηγούς φορτηγών,

  1. Αγροτικός πρωτογενής Τομέας,

        α)   εργαζόμενους σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες,

        β)   γνώστες στον αγροτικό τομέα,

Αποστολή βιογραφικών με στοιχεία επικοινωνίας στο

e-mail:denistimos@hotmail.com

τηλ. επικοινωνίας στο 6946491333 

 

Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας

 

 

Άμεση εργασία υψηλές αμοιβές