Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανακοινώνεται ότι κατά τους τελευταίους έξι μήνες οι Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου στο τελωνείο Κήπων, προέβησαν στη δέσμευση και απόρριψη φορτίων με προϊόντα προέλευσης Τουρκίας με τις ποσότητες και τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος φορτίου   Ποσότητα(κιλά)  Λόγος Απόρριψης/Κατασροφής         Περίοδος
ΛΕΜΟΝΙΑ          19312           Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων-υπέρβαση     Αύγουστος ’16
ΛΕΜΟΝΙΑ          20200                   //                //                   //            Σεπτέμβριος ’16
ΛΕΜΟΝΙΑ          21600                  //                //                   //                      //
ΛΕΜΟΝΙΑ          19788                  //               //                    //                     //         Αποξ. βερύκοκα      2505                 //        θειωδών ουσιών      //             Οκτώβριος ’16
Φυστίκια χωρις κέλυφος 500         ΕΛΛΙΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ                                  Οκτώβριος ’16
//         //        //      500              //         //                                         Οκτώβριος ’16
Αποξ. βερύκοκα       2505         Υπολείμματα θειωδών ουσιών-υπέρβαση   Δεκέμβριος ’16
Αποξ. βερύκοκα     22000         φορτίο προϊόντων με λαθρομετανάστες     Δεκέμβριος ’16
Ρόδια                   20429         Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων-υπέρβαση     Ιανουάριος ’17
Ρόδια                   17300          Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων-υπέρβαση    Ιανουάριος ’17

ΣΥΝΟΛΟ 166.134 κιλά

Σε κάθε περίπτωση κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες προκειμένου να γίνει επαναπροώθηση στην Τουρκία ή καταστροφή αυτών, με παράλληλη απαγόρευση εισόδου των συγκεκριμένων φορτίων και παρτίδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.