Πρόγραμμα ύψους 3,1, εκατ. ευρώ για την επικοινωνιακή προβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε για το 2020.

Tην απόφαση την υπογράφει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Στέλιος Πέτσας