Με επιστολή που αφήνει έκθετη την Δημοτική Αρχή κοινοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης κος Παναγιώτης Σταυρακάρας, καταμαρτυρώντας :

“Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από τη Δημοτική Παράταξη Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ

Γενικές Παρατηρήσεις:

Αρχικά θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις μας που αφορούν και τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και γενικότερα θέματα:

1. Στα δια περιφοράς συμβούλια της Οικονομικής Επιτροπής τα οποία ουσιαστικά πραγματοποιούνται κατ ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες συνθήκες, θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα απόλυτης ανάγκης. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθείτε συστηματικά να εισάγετε θέματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έχουν κατεπείγον χαρακτήρα.
2. Το σημερινό συμβούλιο και για τους λόγους που κατ΄ επανάληψη σας έχουμε δηλώσει, έπρεπε να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και όχι δια περιφοράς.
Σε σχέση με τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής, η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:

Για το 1ο Θέμα: “Έγκριση του από 21-4-2020 πρακτικού της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση”
ΚΑΤΑ, διότι δε συναινούμε με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για το 2ο Θέμα: “5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020”
ΚΑΤΑ, α) διότι η 4η Αναμόρφωση δεν ψηφίστηκε ακόμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης
και
β) διότι σε αυτή την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2020 συμπεριλαμβάνονται και κωδικοί που δεν έχουν το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, όπως είναι οι κωδικοί για τα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και για τα έξοδα δημοσιεύσεων.
Αντίθετα θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι συναινούμε και θα υπερψηφίζαμε – εάν δεν συμπεριλαμβάνονταν τα μη έκτακτα θέματα που σας προαναφέραμε – τόσο τον κωδικό αφορά τις Τακτικές αποδοχές του έκτακτου προσωπικού με τις ανάλογες εργοδοτικές εισφορές, όσο και τον κωδικό που αφορά τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των 13ου Νηπιαγωγείου και 10ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ξάνθης.

Μετά το τέλος της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, παρακαλώ να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η ψήφος και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών της Επιτροπής.

Με εκτίμηση
Σταυρακάρας Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης”