Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης υπό την προϋπόθεση να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ το τρέχον και τα δύο προηγούμενα έτη.

Στόχος είναι η πρόσληψη 5.000 εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων ηλικίας άνω των 30ετών με έμφαση στις γυναίκες και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για τις νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

 

466,5 ευρώ μηνιαία η 5.598 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

559,8 ευρώ μηνιαία η 6.717,6 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω

606,45 ευρώ μηνιαία η 7.277,4 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω

653,1 ευρώ μηνιαία η 7.837,2 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

699,75 ευρώ μηνιαία η 8.397 ευρώ ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.