Ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Ν.Καβάλας σας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στο Σύνδεσμό του, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τους κάτωθι :
1. Πρόεδρος       : Δημόπουλος Νικόλαος
2. Αντιπρόεδρος : Στάμος Χρήστος
3. Γραμματέας    : Πολυχρονίδης Ευστάθιος
4. Ταμίας            : Γιουρούκης Ανέστης
5. Μέλη : Κυριακούδης Ιωάννης (εκπρόσωπος Θάσου)
6.          : Τσιμαγεώργης Σωτήριος
7.          : Αθανασιάδης Αθανάσιος