Ο Διευθυντής του εργαστηρίου GERi Lab , Αν. Διευθυντής Έδρας UNESCO Con-E-Ect , Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ Ζαΐμης Γεώργιος & η ερευνητική ομάδα του GERi Lab σας προσκαλούν στην :

“Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα την Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Παρόχθιων Περιοχών του Δήμου Δράμας”

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2020        Ώρα Έναρξης 9:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
09.00-9.30 Εγγραφές
09.30-09.45 Χαιρετισμοί

09.45-10.00 Έδρα UNESCO Con-E-Ect – Δ. Εμμανουλούδης – Διευθυντής Έδρας UNESCO Con-E-Ect, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

10.00-10.15 Νερό, Παρόχθιες Περιοχές, Αστικοποίηση, Κλιματική Αλλαγή
Γ. Ζαΐμης – Αν. Διευθυντής Έδρας UNESCO Con-E-Ect, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

10.15-10.30 Αξιολόγηση των αστικών παρόχθιων περιοχών της Δράμας
Γ. Παγώνης – Ερευνητής και Μεταπτυχιακός απόφοιτος του προγράμματος «Άνθρωπος και Νερό»

10.30-10.45 Αξιολόγηση της Ποιότητας και της Ποσότητας του Νερού των Ρεμάτων του Δήμου Δράμας
Γ. Γκιάτας – Ερευνητής και Μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος «Άνθρωπος και Νερό»

10.45-11.00 Αξιοποίησης των Παρόχθιων Περιοχών και Ευαισθητοποίηση των Πολίτων
Β. Ιακωβόγλου – Διευθύντρια του Τομέα Οικοτουρισμού της Έδρας UNESCO Con-E-Ect

11.00-11.15 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας
Α. Ιωσηφίδου – Περιβαλλοντολόγος, MSc., Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης, Δήμος Δράμας

11.15-11.30 Κοινωνική συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Δράμας: Η εμπειρία του Δικτύου Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ)
Β. Καζάνα – Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙΠΑΕ

11.30-11.45 BSB27 – Το πρόγραμμα MONITOX και η ερευνητική του συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος
Θ. Σπανός – Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΔΙΠΑΕ

11.45-12.00 Protect-Streams-4-Sea – Ένα καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Μαύρη Θάλασσα
Π. Κουταλάκης – Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΗΜΕΡΙΔΑ 4 Ιουνίου 2021 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12.00-12.15 Διενέργεια υδρολογικής έρευνας για τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη Οχυρού Δήμου Κ. Νευροκοπίου
Ι. Κασαπίδης – Ερευνητής και Μεταπτυχιακός απόφοιτος του προγράμματος «Διαχείρισης Υδάτων στην Μεσόγειο»

12.15-12.30 Η εκπαίδευση ως εργαλείο για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην
Ιορδανία και Παλαιστίνη – Το ERASMUS έργο WaSec.
Γ. Ζαΐμης – Αν. Διευθυντής Έδρας UNESCO Con-E-Ect, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

12.30-13.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

13.00-14.00 Παρουσίαση Poster Φοιτητών του «Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος», και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Άνθρωποs και Νερό» και «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του ΔΙΠΑΕ