Τη φύτευση δένδρων στους χώρους των πεζοδρομίων και των νησίδων, όπου το πλάτος τους το επιτρέπει, ξεκίνησε το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης προωθώντας την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και των οικισμών.

Η ανάγκη για πράσινο επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά, σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η ανάπτυξη των δέντρων στα πεζοδρόμια μπορεί να αλλάξει δραστικά το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης και των οικισμών καλλωπιστικά εποχιακά φυτά και δενδρύλλια.

Ενδεικτικά, φυτεύτηκαν δενδροστοιχίες κατά μήκος των πεζοδρομίων και των νησίδων στις οδούς Σταύρου Βλαχόπουλου, Σάρδεων, Πανεπιστημίου και στη συνοικία Λαχανοκήπων. Επιπλέον, ανανεώθηκαν τα δένδρα και τα φυτά στις νησίδες πρασίνου στις πλατείες Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Επίσης, εμπλουτίστηκαν με δενδρύλλια και θαμνώδη φυτά τα πάρκα που βρίσκονται στις οδούς Γκίφχορν και στο τέρμα 4ης Οκτωβρίου 1919, καθώς και στους οικισμούς Κιμμερίων, Ευμοίρου και Πετροχωρίου. Τέλος, αναβαθμίστηκαν οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου σε σχολεία του Δήμου μας.

Η ενίσχυση του αστικού πρασίνου αποτελεί προτεραιότητα. Οι δράσεις έχουν ως στόχο, αφενός τη διαφύλαξη και ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου και αφετέρου την περαιτέρω ενίσχυση του. Ο στόχος γίνεται πράξη στο Δήμο Ξάνθης και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτιμάται ότι για το έτος 2017 θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου.