Με επιστολή που απευθύνει η ΑΕΠΙ “…αρμοδίως στον κ. Ι. Χαμηλοθώρη, Πρόεδρο του ΟΠΙ και στα μέλη του ΔΣ αυτού, στην κα Λ. Κονιόρδου Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Σύλλογο Συνθετών – Στιχουργών «ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ» και στο Σωματείο Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος – «ΣΩΜΣΕ»” προσπαθεί να εγκλωβίσει τους Πνευματικούς Δημιουργούς σε επικοινωνιακά παιχνίδια που τόσο πολύ ανάγκη έχει την περίοδο αυτή σε μια ύστατη προσπάθεια για την διάσωσή της.

Τα σενάρια για την νέα αυτή πρόταση της και τους στόχους που μπορεί να εξυπηρετούν εξόχως ενδιαφέροντα.
Η όποια θετική απάντηση από μεριάς των Πνευματικών Δημιουργών (συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών, μουσικών κλπ), ή και των παραληπτών του ΥΠΠΟ, θα νομιμοποιήσει, έστω και από την “πίσω πόρτα” μια εταιρεία που τα έως τώρα στοιχεία που υπάρχουν, την θέλουν …να μην υφίσταται στην Ελλάδα με την διαγραφή της από το ΓΕΜΗ και την μεταφορά της έδρας της στην …Κύπρο, δεν είναι τυχαιές άλλωστε οι περιπέτειες του προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλου.

Εάν υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης της αρνητικής καθαρής θέσης με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25 εκ. € αυτή πόσα χρόνια διαρκεί; τίθεται θέμα ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας και θα ελεγθεί για πόσα χρόνια υφίσταται, αν υφίσταται, από τις αντίστοιχες υπηρεσίες ελέγχου της Νομαρχίας Αττικής με τις προβλεπόμενες κυρώσεις;

Τα περιθώρια στενεύουν για την έως και τώρα “ασύδοτη” διοίκηση της ΑΕΠΙ και τον στενό κύκλο διαχειριστών του χρήματος, που κάνοντας χρήση του “αποικιοκρατικού” νόμου της Ντόρας Μπακογιάννη (2121/93) δημιούργησε …προηγούμενο(sic).
Δεν παραλείπει “πονόψυχα” να αναφερθεί και “… στοχεύοντας στη διαφύλαξη των συμφερόντων σας και των εργαζομένων της, αλλά και στην εξυπηρέτηση των χρηστών μουσικής,….” που χρόνια τώρα η βιομηχανία μηνύσεων και αγωγών γονάτιζε επιχειρήσεις καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου και αντίστοιχων νόμων του κράτους με την “βοήθεια κρατικών υπαλλήλων” αλλά πρωτίστως …αιρετών.

Μέχρι και υπουργούς …έπαυε ! ! !

Μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν οι εμπλεκόμενοι σ΄ αυτό το νέο τέχνασμα της ανύπαρκτης εταιρικά ΑΕΠΙ στην Ελλάδα, έχει επανεγραφεί στο ΓΕΜΗ;
Το κείμενο που διένειμε η διοίκηση της ΑΕΠΙ και τα συμπεράσματα δικά σας !!!

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αγαπητά Μέλη,
Η ΑΕΠΙ υπεύθυνα, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που έχει ανακύψει, με σεβασμό στους αρμόδιους φορείς και στοχεύοντας στη διαφύλαξη των συμφερόντων σας και των εργαζομένων της, αλλά και στην εξυπηρέτηση των χρηστών μουσικής, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις συγκεκριμένες ενέργειες και προτάσεις, τις οποίες έχει αποφασίσει και δρομολογήσει με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση, τη λειτουργική αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 25 εκατ. Ευρώ, για την πλήρη κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή της. Η εν λόγω αύξηση θα ολοκληρωθεί με την εισδοχή στρατηγικού επενδυτή, εντός των προθεσμιών, που ορίζει ο Ν. 2190/1920.

2. Την άμεση ενίσχυση, διεύρυνση και αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με δημιουργούς-μέλη της (κατόπιν συνεννόησης μαζί τους) και πρόσωπα υψηλού κύρους και γνώσης του αντικειμένου.

3. Τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής με τη συνδρομή νομικών, χρηματοοικονομικών συνεργατών και ορκωτών ελεγκτών για την έγκριση πάσης φύσεως δαπανών και εκροών.

4. Την επεξεργασία Επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan), με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

5. Επίσης, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κανένα μέλος της οικογένειας των μετόχων, πλην του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, δεν θα λαμβάνει αμοιβή.

Τις προτάσεις αυτές γνωστοποιήσαμε σήμερα αρμοδίως στον κ. Ι. Χαμηλοθώρη, Πρόεδρο του ΟΠΙ και στα μέλη του ΔΣ αυτού, στην κα Λ. Κονιόρδου Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Σύλλογο Συνθετών – Στιχουργών «ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ» και στο Σωματείο Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος – «ΣΩΜΣΕ».

Την άνω επιστολή μας σας επισυνάπτουμε στο παρόν για την πληρέστερη και πιο λεπτομερή ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα καταθέσουμε στον ΟΠΙ έως και την 2.3.2017 εγγράφως τις απόψεις μας για την έκθεση της ΕΥ.

Στόχος μας είναι η εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία με όλους εσάς τα μέλη μας αλλά και τους χρήστες μουσικής και της Πολιτείας με αποκλειστικό σκοπό την εύρρυθμη λειτουργία της αγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων και την επιστροφή της στην κανονικότητα.

Η δική σας συμμετοχή στις άνω προσπάθειές μας είναι πολύ σημαντική και ως εκ τούτου απαραίτητη για την άμεση επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Με εκτίμηση,
Πέτρος Ξανθόπουλος”