Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση και κατάρτιση διεκδικούν την εργασιακή τους αποκατάσταση και ταυτόχρονα την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μειονοτικών ομάδων.

Σε συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Ως απόφοιτοι και φοιτητές μεταπτυχιακών και σεμιναριακών προγραμμάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού με αντικείμενα όπως η διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και η εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η δική τους επαγγελματική αποκατάσταση θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση του πραγματικού προβλήματος της ελλιπούς εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων.

Οι μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια οδηγούν στη δημιουργία ιδιαίτερων πολιτισμικών ομάδων ανηλίκων αλλά και ενήλικων μαθητών, με ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ταυτόχρονα ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων που ζουν επί σειρά ετών στον ελληνικό χώρο, όπως οι Παλλινοστούντες, οι Ρομάκ.λ.π.

Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών, είναι αναγκαία η καθοδήγηση των μαθητών από εκπαιδευτικό προσωπικό καταρτισμένο σε μεθόδους ένταξης στη σχολική τάξη , διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας καθώς και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Το υπουργείο παιδείας φαίνεται ότι αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος, όπως προκύπτει από τη δημιουργία αυτόνομων Διαπολιτισμικών σχολείων αλλά και τη σύσταση ειδικών δομών εκπαίδευσης, όπως οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευσης Προσφυγόπουλων (ΔΥΕΠ) και οι τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ( ΖΕΠ) .

Μάλιστα , σε πρόσφατη συνάντηση της υπουργού , κ. Κεραμέως με εκπροσώπους της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ( ΔΟΜ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( ΙΕΠ) , οι συζητήθηκαν αναλυτικά οι πολιτικές υποδοχής και ένταξης μαθητών- παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ( 13/ 10 / 2020).

Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων μαθητών, σημαντική είναι η στελέχωση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με προσωπικό που διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα.

Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη διδάξει σε μαθητές με διαφορετικό διαπολιτισμικό υπόβαθρο , αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα γνώσεων πιο εξειδικευμένων , καταφεύγοντας έτσι στην απόκτησή τους.

Η παροχή εκπαιδευτικού έργου από πιο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και αναποτελεσματικότητάς του.

Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (UNHCR, 2019) τονίζει ότι η στελέχωση τάξεων υποδοχής παιδιών προσφύγων με κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς οδηγεί στην επιτάχυνση της σχολικής προόδου και της κοινωνικής ένταξής τους.

ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ενόψει των ανωτέρω, η ομάδα εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στοχεύει κυρίως στη δημιουργία διακριτής διαδικασίας, με αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος και διακριτού εκπαιδευτικού κλάδου και συναφών ειδικοτήτων, στην κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας και στην κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Η τελευταία επιδίωξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με τη δυνατότητα μόνιμου διορισμού σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας ( π.χ. ΔΥΕΠ) καθώς και της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ( π.χ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. , σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κλπ.) σε Διαπολιτισμική και Μειονοτικά Σχολεία κατά προτεραιότητα, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα ( π.χ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο).

Οι συμμετέχοντες στην κίνηση αυτή εκπροσωπούνται από το δικηγορικό γραφείο του κ. Φώτη Χατζηφώτη , με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και ειδικότερα του εργασιακού καθεστώτος εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο των ενεργειών τους, μέλη της συντονιστικής επιτροπής συναντήθηκαν τη Δευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μυταράκη, ο οποίος αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων τους και ξεκίνησε επαφές με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας για την περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος.

Άλλωστε, το τελευταίο , ασκώντας τη νομοθετική πρωτοβουλία του , κατέθεσε πρότασης νομοθετικής ρύθμισης το 2017 για τη δημιουργία Πίνακα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων ,αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αξιοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης μας στον ευαίσθητο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ