Μετά την παραίτηση του ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Πέτρου από Πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Κ.Α. Ξάνθης κλήθηκε σήμερα 08-03-2017 και ώρα 12:00 διοικητικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ανασύνθεση του.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               : ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΠΕΔΡΟΣ &
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   : ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ                                     : ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΜΕΛΗ                                        : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ανέστης
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ