Ο πρώτος Αναπτυξιακός Οργανισμός από μηδενική βάση στην Χώρα είναι γεγονός και σήμερα η Πρώτη συνέλευση των μετόχων και του νέου Δ.Σ που έλαβε χώρα στο δημαρχείο Νέστου το απόγευμα του Σαββατού 18 Σεπτ 2021

Η κατανομή αξιωμάτων που προέκυψε είναι :
Πρόεδρος: Θωμάς Μίχογλου Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου
Αντιπρόεδρος: Καμπούρης Βασίλειος Τοπογράφος μηχανικός
Δ/νων Σύμβουλος: Σκορδάς Μιχαήλ Οικονομολόγος
Γεν. Γραμ: Παπαδόπουλος Χαράλαμπος διδάκτωρ Νομικής
Μέλη:Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος
Βομβαρδάς Αρχοντής
Καλκίτσας Χρήστος

Ευχές για παραγωγικό έργο για το καλό των κατοίκων των δυό δήμων Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης και Νέστου από την Π.Ε. Καβάλας.