Ο Ε.Ο.Σ. Ξάνθης, υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α. (έγκριση Σ.Μ./2016-773/8-11-2016), διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης στη συνοδεία ομάδας για τα σωματεία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Το Σεμινάριο Αρχηγών Αναβάσεων Σωματείων ΕΟΟΑ αφορά στην Αρχηγία – Συντονισμό – Συνοδεία μελών των Ορειβατικών Σωματείων σε ορειβατικές διαδρομές, όλες τις εποχές του χρόνου, όπου δεν απαιτείται χρήση μέσων ασφάλισης.

Βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να εμπλουτίσουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, για τη Συνοδεία Ομάδων Σωματείων σε Ορεινές Πεζοπορίες στα πλαίσια των αναβάσεων των Ορειβατικών Σωματείων στα οποία ανήκουν.

Σ αυτούς που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το εν λόγω σεμινάριο, θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων της ΕΟΟΑ το οποίο δεν αποτελεί Επαγγελματικό Τίτλο.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο κ. Αρχοντής Εξακοΐδης, Ομοσπονδιακός Εκπαιδευτής.
Το Περιεχόμενο Σεμιναρίου περιλαμβάνει:
Σύντομη επανάληψη σε όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται στην ύλη της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων.
Επιπλέον δίνεται έμφαση στα πιο κάτω αντικείμενα:
Ψυχολογία της ομάδας και η επίδραση του «φυσικού» Αρχηγού.
Αρχές συνοδείας και ψυχολογίας της ομάδας.
Αντιμετώπιση Κρίσεων.
Ασύρματη Επικοινωνία.
Προγραμματισμός και προετοιμασία διαδρομών.
Προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ο.Ο.Α.:
– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων και διαθέτουν πιστοποιημένη ορειβατική δράση τουλάχιστον δύο (2) ετών στα ελληνικά βουνά.
– Ακόμη, δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο έχουν και όσοι δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων, αλλά διαθέτουν πιστοποιημένη ορειβατική δράση τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα ελληνικά βουνά.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
2. Μία φωτογραφία του υποψηφίου τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
5. Αριθμός Μητρώου Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
6. Ασφαλιστική Κάλυψη του υποψηφίου έναντι ατυχήματος (αναλαμβάνει ο οργανωτής σύλλογος).

Το κόστος του Σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 60 € και προκαταβάλλεται.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017.
Υπεύθυνος του Σεμιναρίου για τον Ε.Ο.Σ. Ξάνθης ορίστηκε ο κ. Γιώργος Ζουγρής, (τηλέφωνο: 6982269450 @ email: georgioszou@hotmail.com), στον οποίο πρέπει να δηλωθούν οι συμμετοχές και να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με ιδιωτικά μέσα (Ι.Χ.) των εκπαιδευομένων κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων για ομαδοποίηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 2017
Παρασκευή 17 Μαρτίου: Συνάντηση στα Γραφεία του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης (5μ.μ.-11μ.μ)
Έναρξη σχολής. Συζήτηση θεμάτων σχολής.
Αρχές συνοδείας – Ο φυσικός ¨Αρχηγός¨
Προετοιμασία – προγραμματισμός ανάβασης . Το σακίδιο του αρχηγού
Προσανατολισμός : Θεωρητικά

Σάββατο 18 Μαρτίου – Κυριακή 19 Μαρτίου: Παγγαίο Εκδήλωση 1η – 2η
Κίνηση-τεχνικές ανάβασης, ρυθμός .
Φυσική κατάσταση αρχηγών.
Ψυχολογία.
Κίνηση σε εκτεθειμένο πεδίο
Προσανατολισμός . Πρακτικά.( Χάραξη πορείας, χρήση πυξίδας και GPS. Εύρεση σημείου στο χάρτη).
Πορεία το βράδυ.

Παρασκευή 31 Μαρτίου: στα Γραφεία του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης (5μ.μ.-10μ.μ)
Προετοιμασία. Προπονητική.
Κίνδυνοι στο βουνό. Αντιμετώπιση κρίσεων.
Μετεωρολογία.
Προβολή Βίντεο “Χιονοστιβάδες”
Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες .

Σάββατο 1 Απριλίου – Κυριακή 2 Απριλίου: Φαλακρό Εκδήλωση 3η – 4η
Κίνηση στο χιόνι- πάγο. Τακτική ανάβασης- τραβέρσας –κατάβασης.
Πτώση στο χιόνι- πάγο. Χρήση πιολέ – κραμπόν.
Υλικά χειμερινής ανάβασης
Χρήση φτυαριού, σόντας & πομποδέκτη χιονοστιβάδας.
Διαβίωση σε χιονότρυπα
Διατροφή στο βουνό.
Πρώτες βοήθειες, μεταφορά τραυματία.
Ασύρματη επικοινωνία.

Λήξη Σεμιναρίου