Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα απευθύνει ο επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου, Διευθυντής του εργαστηρίου GERi Lab, Αν. Διευθυντής της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, Επίκουρος καθηγητής του ΔΙΠΑΕ Ζαΐμης Γεώργιος και η ερευνητική ομάδα του GERi Lab, που ανακοινώνει ότι στα τέλη Ιουνίου θα ολοκληρωθεί το υποέργο

«Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας»

που έχει αναλάβει η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Γεωμορφολογίας, Εδαφολογίας και Παρόχθιων περιοχών (GERi Lab) και η Έδρα UNESCO Con-E-Ect του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Το υποέργο είναι μέρος των Δράσεων του έργου

«Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας»

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου, Διευθυντής του εργαστηρίου GERi Lab, Αν. Διευθυντής της Έδρας UNESCO ConEEct, Επίκουρος καθηγητής του ΔΙΠΑΕ Ζαΐμης Γεώργιος και η ερευνητική ομάδα του GERi Lab,

Προσκαλεί: 

στην ανοιχτή ημερίδα όλους όσους ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. στη  διαδικτυακή ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 04 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας μας.

Το ερευνητικό αντικείμενο του υποέργου ήταν η καταγραφή των παρόχθιων περιοχών της πόλης της Δράμας με επιτόπιες επισκέψεις και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), καθώς  και με την επακόλουθη αξιολόγηση των αστικών ρεμάτων και των παρόχθιων περιοχών χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα  οπτικά πρωτόκολλα.

Επίσης εκτιμήθηκε η ποιότητα και η ποσότητα του νερού των αστικών ρεμάτων της πόλης της Δράμας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παρόχθιων περιοχών και τα υδρολογικά δεδομένα, έγινε η συγγραφή μελέτης που προτείνει λύσεις για τη καλύτερη συντήρηση αλλά και αξιοποίηση των παρόχθιων περιοχών, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Δράμας.

Το εργαστήριο GERi Lab και η Έδρα UNESCO Con-Ect  δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο να συμπράξουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με Εθνικούς και Περιφερειακούς φορείς, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα πλαίσιο κοινής στρατηγικής για τη προστασία και τη διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και  την αξιοποίηση του Οικοτουρισμού σε αυτά.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν κυρίως τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου υποέργου καθώς και οι δράσεις των υπόλοιπων υποέργων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας». Επιπλέον θα παρουσιαστούν και τρέχοντα προγράμματα που υλοποιούν ή συμμετέχουν το εργαστήριο GERi Lab και η Έδρα UNESCO Con-E-Ect με σκοπό την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η συμμετοχή σας λοιπόν είναι απαραίτητη καθώς πρόκειται για δράσεις συνυφασμένες με την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων και φυσικών πόρων που έγιναν και γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλώ να κάνετε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» – Φόρμες Google

Τέλος, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στο παρακάτω link:

https://zoom.us/j/94719149969